List of Families

For any of these FAMILIES I have a lot of information that I will gladly share with others. Just send me an e-mail.

Over deze FAMILIES heb ik heel wat gegevens waar ik anderen graag mee wil helpen. Stuur me gerust een e-mail.


Alma
Bekkema
Benedictus
Boonstra
Borger
Bosgra(af)
Bouius
Bruining
van der Bij
Bijker
Bijma
Claus
Couperus
Dalstra
Drost
Dijkstra
Eilander
Elzinga
Folkertsma
Franken
van der Galien
Gall
Geertsma
Gjaltema
Haalstra
de Haan
Haarsma
Havenga/Havinga
Hamstra
van der Heide
Helder
Hellinga
Helmus
van der Hoek
Hoeksma
Hoekstra
Hogeterp
de Jong
Jongsma
Kalsbeek
Kielstra
Kooistra
Kramer
Laanstra
Land
van der Lei(y)
van der Meulen
Mozes
Nicolai
Nieuwenhuis
Oldenburger
Pool
Postma
Rinzema
Schievink
Schurer
Schutter
Smit/Smid
Steensma
Storm
Tadema
Tjoelker
van der Veen
van Minnen
van Schepen
Veenstra
Veerman
Wedzinga
Weening
Witteveen
van der Wijk
Wijma
Wobbes
Wouda

and many other families ...