Hamstra Pedigree/Kwartierstaat


1 TRIJNTJE HAMSTRA, geboren te Drogeham, Fr. op 18 februari 1912, gedoopt te Drogeham, in de Ned. Herv. Kerk., overleden te Drachten op 29 augustus 1995, 83 jaar oud.  (Zij is getrouwd te Buitenpost op 5 november 1931, op 19 jarige leeftijd met HENDRIK KOOISTRA (25 jaar oud), geboren te Drogeham, Fr. op 16 oktober 1906, gedoopt te Kornhorn, in de Chr. Geref. Kerk in 1953., overleden te Drachten op 21 december 1994, 88 jaar oud, zoon van RINZE HENDRIKS KOOISTRA (worked for farmers & had his own very small farm) en HILTJE SIERKS FRANKEN.)

II   (ouders)

2 JELLE PIETERS HAMSTRA, geboren te Drogeham op 2 januari 1884, overleden te Leeuwarden op 19 december 1942, 58 jaar oud.  Hij is getrouwd te Buitenpost, gem. Achtk. op 16 mei 1908, op 24 jarige leeftijd met

3 HINKE JELLES NICOLAI (20 jaar oud), geboren te Drachten, gem. Small. op 9 januari 1888, overleden te Drogeham op 10 november 1918, 30 jaar oud.

III   (grootouders)

4 PIETER JELLES HAMSTRA, geboren te Drogeham op 30 april 1849, overleden aldaar op 29 september 1888, 39 jaar oud. Hij is getrouwd te Buitenpost, gem. Achtk. op 15 mei 1875, op 26 jarige leeftijd met

5 AALTJE JOHANNES KRAMER (30 jaar oud), geboren te Leeuwarden op 12 mei 1845, overleden te Drogeham op 25 februari 1928, 82 jaar oud.

6 JELLE PIETERS NICOLAI, geboren te Opeinde, gem. Small. op 28 maart 1862 (geref. kerk), overleden aldaar op 16 april 1902, 40 jaar oud. Hij is getrouwd te Drachten, gem. Small. op 8 mei 1886, op 24 jarige leeftijd met

7 TRIJNTJE VAN DER IEST (25 jaar oud), geboren te Boornbergum, gem.Small. op 20 januari 1861, overleden te Drachten, gem. Small. op 14 december 1944, 83 jaar oud.

IV   (overgrootouders)

8 JELLE PIETERS HAMSTRA, geboren te Harkema Opeinde, gem. Achtk. op 25 juni 1822, wonende te Harkema Opeinde en te Drogeham, overleden aldaar op 15 februari 1896, 73 jaar oud.  Hij is getrouwd te Buitenpost, gem. Achtk. op 13 juni 1846, op 23 jarige leeftijd met

9 WYTSKE HENDRIKS SCHIEVINK (26 jaar oud), geboren te Drogeham op 11 november 1819, overleden aldaar op 26 oktober 1888, 68 jaar oud.

10 JOHANNES ALLES KRAMER, geboren te Amsterdam op 20 juli 1810, gedoopt te Amsterdam (Ned.Herv.Zuiderkerk) op 5 augustus 1810 (Ned. Herv.), overleden te Surhuisterveen op 1 januari 1886, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Drachten, gem. Small. op 3 september 1836, op 26 jarige leeftijd met

11 THEODORA PETRUS DE BROUWER (26 jaar oud), geboren te Son, N.Br. op 18 september 1809, gedoopt aldaar op 19 september 1809 (Roman Cath.), overleden te Surhuisterveen op 19 mei 1886, 76 jaar oud.

12 PIETER JELLES NICOLAI, geboren te Opeinde, gem. Small. op 24 december 1835, overleden te Boornbergum, gem.Small. op 8 november 1903, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Drachten, gem. Small. op 21 mei 1859, op 23 jarige leeftijd met

13 HINKE GERBENS FOLKERTSMA (26 jaar oud), geboren te Kortehemmen, gem.Small. op 22 juli 1832, overleden te Lippenhuizen, gem.Opsterl. op 29 mei 1906, 73 jaar oud.

14 HENDRIK JANS VAN DER IEST, geboren te Hardegarijp, gem.Tietj.Dl. op 21 april 1818, overleden te Boornbergum, gem.Small. op 11 december 1901, 83 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd te Drachten, gem. Small. op 9 mei 1844, op 26 jarige leeftijd met (en gescheiden te Heerenveen op 25 september 1844 (Officer of Justice of the Court) van) TRIJNTJE GERRITS DE HAAN (19 jaar oud), geboren te Opeinde, gem. Small. op 31 augustus 1824, wonende te Boornbergum, gem.Small., dochter van GERRIT FOPPES DE HAAN (labourer, cowmilker en farmer) en GAITSKE REMMELTS DE BOSCH. (Zij is later getrouwd te Drachten, gem. Small. op 3 juni 1852, op 27 jarige leeftijd met JITZE JANS WIELINGA (63 jaar oud), geboren te Rinsumageest op 2 februari 1789, zoon van JAN JITZES en ANTJE LYKELES. Zij is later getrouwd te Beetsterzwaag, gem. Opsterland op 15 juli 1866, op 41 jarige leeftijd met JACOB JANS DOCTER (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Donkerbroek rond 1834, wonende te Beets. Zij is later getrouwd te Drachten, gem. Small. op 13 augustus 1869, op 44 jarige leeftijd met EISE JOCHUMS VAN DEN BERG (44 jaar oud), geboren te Drachten op 9 april 1825, zoon van JOCHUM SIERDS VAN DEN BERG en AALKE EIZES POOL.)) Hij is getrouwd te Drachten, gem. Small. op 13 juli 1850, op 32 jarige leeftijd (2) met

15 GEESKE SIETZES SIETZEMA (18 jaar oud), geboren te Boornbergum, gem.Small. op 28 oktober 1831, overleden te Suameer, gem.Tietj.Dl. op 22 mei 1918, 86 jaar oud.

V   (betovergrootouders)

16 PIETER WYTZES HAMSTRA, geboren te Drogeham op 20 februari 1780, gedoopt te Drogeham (Herv.Kerk) op 26 maart 1780, overleden te Harkema Opeinde, gem. Achtk. op 15 september 1827, 47 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd te Buitenpost op 15 mei 1803 voor de kerk, op 23 jarige leeftijd met ANTJE [BINDERTS] BENDERDS (VANDERHEIDE) (21 jaar oud), geboren te Surhuizum op 21 juni 1781, overleden te Eestrum in het jaar 1806, 25 jaar oud, dochter van BINDERT LAMMERTS VAN DER HEIDE (labourer) en WIPKE GERBENS RAPKES (ZIJLSTRA).)  Hij is getrouwd op 29 mei 1808, getrouwd te Drogeham (Herv.Kerk) op 29 mei 1808 voor de kerk, op 28 jarige leeftijd (2) met

17 JANKE GERBENS BRANDSMA (20 jaar oud), geboren te Gerkesklooster, gem. Achtk. op 13 juni 1787, gedoopt aldaar op 1 juli 1787, overleden aldaar op 21 oktober 1857, 70 jaar oud.

18 HENDRIK DURKS SCHIEVINK, geboren te Drogeham, gem.Achtk. op 18 maart 1794, wonende te Drogeham (Huis Nr. 29), overleden te Drogeham, gem.Achtk. op 1 december 1848, 54 jaar oud.  Hij is getrouwd te Buitenpost op 12 januari 1818, op 23 jarige leeftijd met

19 MAAIKE JANS VAN DER HOOG (25 jaar oud), geboren te Harkema Opeinde, gem. Achtk. op 20 juni 1792, overleden te Drogeham, gem.Achtk. op 12 november 1841, 49 jaar oud.

20 ALLE JOHANNES KRAMER, geboren te Surhuisterveen op 26 augustus 1773, gedoopt te Surhuisterveen (Herv.Kerk) op 22 januari 1775, overleden te Oudeleije bij Finkum op 16 juli 1845, 71 jaar oud.  Hij is getrouwd te Surhuisterveen (Herv.Kerk) op 19 januari 1800 voor de kerk, op 26 jarige leeftijd met

21 TRIJNTJE BOUWES POSTMA (21 jaar oud), geboren te Surhuisterveen op 15 februari 1778, gedoopt aldaar op 29 maart 1778, overleden aldaar op 25 maart 1853, 75 jaar oud.

22 PETRUS DE BROUWER, gedoopt te Best, N.Br. op 27 april 1763, overleden te Son, N.Br. op 31 december 1825, 62 jaar oud.  Hij is getrouwd te Son, N.Br. op 14 augustus 1796, op 33 jarige leeftijd met

23 HENRICA IDA [HENDRINA] HARP (27 jaar oud), gedoopt te Son, N.Br. op 23 januari 1769, overleden aldaar op 15 januari 1847, 77 jaar oud.

24 JELLE PIETERS NICOLAI, geboren te Optwijzel op 26 mei 1807, wonende aldaar en te Opeinde, gem. Small., overleden aldaar op 23 februari 1879, 71 jaar oud.  Hij is getrouwd te Buitenpost, gem. Achtk. op 27 november 1831, op 24 jarige leeftijd met

25 FOPKJEN PIETERS RIEMERSMA (18 jaar oud), geboren te Ee, gem.Oostdong.Dl [Canton Dockum] op 7 maart 1813, wonende te Opeinde, gem. Small., overleden aldaar op 23 maart 1865, 52 jaar oud.

26 GERBEN EELZES FOLKERTSMA, geboren te Garijp, gem.Tietj.Dl op 2 februari 1803, overleden te Harkema Opeinde, gem. Achtk. op 23 september 1878, 75 jaar oud.  Hij is getrouwd te Drachten, gem. Small. op 8 mei 1826, op 23 jarige leeftijd met

27 SIETSKE KUPERUS (24 jaar oud), geboren te Opeinde, gem. Small. op 18 mei 1801, gedoopt aldaar op 22 mei 1803, overleden te Drogeham, gem. Achtk. op 20 januari 1870, 68 jaar oud.

28 JAN TJEERDS VAN DER IEST, geboren te Drachten, gem. Small. op 12 november 1793, gedoopt te Drachten op 6 december 1793, overleden te Boornbergum, gem.Small. op 14 november 1843, 50 jaar oud.  Hij is getrouwd te Bergum, gem. Tietj.Dl op 24 mei 1821, op 27 jarige leeftijd met

29 ELISABETH [LYSKE] HENDRIKS BOSGRA (24 jaar oud), geboren te Bergum op 13 augustus 1796.

30 SIETZE WIEBES SIETZEMA [SYTSMA], geboren te Boornbergum op 20 december 1788, gedoopt te Boornbergum, gem.Small. op 29 november 1801, overleden aldaar op 1 november 1854, 65 jaar oud.  (Hij was weduwnaar van ANTJE AUKES DE BOER, geboren te Lippenhuizen, gem.Opsterl. op 17 februari 1791, gedoopt op 13 maart 1791, overleden rond 1827, ongeveer 36 jaar oud, dochter van AUKE RIENKS DE BOER en HILTJE SIERDS.)  Hij is getrouwd te Drachten, gem. Small. op 7 februari 1829, op 40 jarige leeftijd (2) met

31 TRIJNTJE JANS DE VRIES (26 jaar oud), geboren te Duurswoude, gem.Opsterland op 2 oktober 1802, gedoopt op 24 oktober 1802, overleden te Boornbergum, gem.Small. op 7 april 1870, 67 jaar oud.

VI   (oudouders)

32 WYTZE PYTERS HAMSTRA, geboren te Drogeham rond 1737, gedoopt aldaar op 4 mei 1738, wonende te Harkema Opeinde, gem. Achtk., overleden te Drogeham op 12 maart 1823, ongeveer 86 jaar oud.  Hij is ondertrouwd op 6 mei 1764 en getrouwd te Drogeham (Herv.Kerk) op 13 mei 1764 voor de kerk, op ongeveer 27 jarige leeftijd met

33 ANTJE SYBES (24 jaar oud), geboren te Optwijzel rond februari 1740, gedoopt te Kooten op 10 november 1740, wonende te Drogeham, overleden aldaar op 17 april 1826, 86 jaar oud.

34 GERBEN HILLEBRANDS, overleden rond 1809.  Hij is getrouwd te Gerkesklooster, gem. Achtk. op 11 juni 1780 voor de kerk (Ned.Herv.Kerk) met

35 JELTJE WYGERS (19 jaar oud), geboren te Gerkesklooster, gem. Achtk. op 8 november 1760, gedoopt aldaar op 16 november 1760.

36 DURK HENDRIKS SCHIEVINK, geboren te Noordhorn, Graafschap Bentheim rond 1760, gedoopt te Nordhorn, Graafschap Bentheim op 20 januari 1761, wonende te Drogeham, overleden aldaar op 11 december 1823, ongeveer 63 jaar oud.  Hij is getrouwd te Drogeham (Herv.Kerk) op 23 oktober 1791 voor de kerk, op ongeveer 31 jarige leeftijd met

37 WYTSKE HARMENS [KIELSTRA] KIJLSTRA (27 jaar oud), geboren te Drogeham op 5 november 1763, gedoopt te Drogeham (Herv.Kerk) op 11 december 1763, overleden te Drogeham, Fr. op 25 januari 1841, 77 jaar oud.

38 JAN KARELS [VAN DER HOOG], geboren te Hardegarijp, gem.Tietj.Dl. in het jaar 1754, overleden te Drogeham op 28 mei 1810, 56 jaar oud. Hij is getrouwd te Hardegarijp, gem.Tietj.Dl. op 25 april 1779 voor de kerk, op 25 jarige leeftijd met

39 TJITSKE PIETERS (VAN DER HOOG) (24 jaar oud), geboren te Hardegarijp, gem.Tietj.Dl. in het jaar 1755, overleden te Drogeham op 23 september 1835, 80 jaar oud.

40 JOHANNES JANS KRAMER, gedoopt te Surhuisterveen op 19 april 1744, overleden aldaar op 9 maart 1811, 66 jaar oud.  Hij is getrouwd te Surhuisterveen rond 1762 voor de kerk, op ongeveer 18 jarige leeftijd met

41 ANTJE HARMENS (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1737, gedoopt te Surhuisterveen op 1 november 1739, overleden aldaar op 27 oktober 1818, ongeveer 81 jaar oud.

42 BOUWE FRANZES POSTMA, geboren te Grijpskerk, Gron. voor 15 december 1742, gedoopt te Grijpskerk op 16 december 1742, wonende te Surhuisterveen (house Nr. 173), overleden te Surhuisterveen op 3 september 1822, minstens 79 jaar oud.  Hij is getrouwd rond 1776 voor de kerk, op minstens 34 jarige leeftijd met

43 HISKE JACOBS VAN DER PLOEG (minstens 23 jaar oud), geboren te Grijpskerk, Gron. voor 13 april 1753, gedoopt te Grijpskerk op 13 april 1753, wonende te Surhuisterveen (house Nr. 173), overleden te Surhuisterveen op 12 augustus 1822, minstens 69 jaar oud.

44 HENDRIKUS JOHANNESZ. DE BROUWER, gedoopt te Best, N.Br. op 30 april 1729, begraven aldaar op 18 september 1775, 46 jaar oud.  Hij was gehuwd met

45 IDA JOSEPHUS DE GRUIJTER, gedoopt te Best, N.Br. op 16 november 1731 (R.C.), overleden aldaar op 20 april 1810, 78 jaar oud.

46 JOHANNES ADAM HARP, geboren te Kalderbach, Hessen Darmstadt, begraven te Son, N.Br. op 7 maart 1777. Hij is getrouwd te Son, N.Br. op 28 juni 1767 voor de kerk (R.C.) met

47 MARIA GEERTRUIDA CRAS (21 jaar oud), gedoopt te Son, N.Br. op 28 september 1745 (R.C.).

48 PIETER GOOITZENS NICOLAI, geboren te Drogeham op 9 april 1775, wonende te Twijzel en Kooten en te Drogeham, overleden te Harkema Opeinde op 10 januari 1850, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Drogeham, gem.Achtk. op 20 mei 1804 voor de kerk, op 29 jarige leeftijd met

49 FRIJKE JELLES MERKES (25 jaar oud), geboren te Twijzel, gem.Achtk. op 1 november 1778, gedoopt te Twijzel op 20 december 1778, wonende te Kooten en te Harkema Opeinde, overleden te Harkema Opeinde, gem. Achtk. op 20 oktober 1813, 34 jaar oud.

50 PIETER JANS RIEMERSMA, geboren te Ee, gem.Oostdong.Dl [Canton Dockum] op 18 september 1785, gedoopt te Oostrum op 9 oktober 1785, wonende te Ee, overleden aldaar op 16 april 1828, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te Oostrum, gem. Oostd.Dl op 14 mei 1809 voor de kerk, op 23 jarige leeftijd met

51 TRIJNTJE FOPPES BIJMA (24 jaar oud), geboren te Opeinde, gem. Small. op 29 maart 1785, gedoopt aldaar op 1 mei 1785, wonende te Ee, overleden aldaar op 13 maart 1824, 38 jaar oud.

52 EELZE MINNOLTS FOLKERTSMA, geboren te Garijp op 26 december 1754, gedoopt te Oudega (Small.) op 7 augustus 1760, wonende te Kortehemmen, gem.Small., overleden aldaar op 19 maart 1839, 84 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergum, gem. Tietj.Dl op 4 januari 1789 voor de kerk, op 34 jarige leeftijd met

53 TIETJE TJEERDS VAN DIJK (29 jaar oud), geboren te Hardegarijp in het jaar 1760, gedoopt te Bergum op 27 mei 1774, overleden te Kortehemmen, gem.Small. op 17 oktober 1842, 82 jaar oud.

55 GEERTJE AGES KUPERUS, geboren te Opeinde, gem. Small. op 4 juli 1778, gedoopt aldaar op 16 augustus 1778, overleden te Oostermeer op 27 december 1864, 86 jaar oud. (Zij is later getrouwd te Scharnegoutum, gem. Wijmbritseradeel op 4 maart 1823, op 44 jarige leeftijd met ROELOF HENDRIKS BURUMA (61 jaar oud), geboren te Oldeholtpade op 5 juli 1761, overleden op 23 april 1838, 76 jaar oud, zoon van HENDRIK ROELOFS BURUMA en GEERTJE REINDERS. (Hij was weduwnaar van KLAASKE SJOUKES VAN ESSEN, overleden in het jaar 1822, dochter van SJOUKE TYMENS VAN ESSEN en ELBREGTJE BOUWES.))

56 TJEERD ENGBERTS (VAN DER IEST), geboren te Eestrum op 22 december 1752, gedoopt aldaar op 21 januari 1753 (ned.ger.), wonende te Kortehemmen, gem.Small., overleden aldaar op 30 december 1823, 71 jaar oud. Hij is getrouwd te Drachten op 30 mei 1784 voor de kerk, op 31 jarige leeftijd met

57 AALTJE ARENDS (21 jaar oud), geboren te Zuiderdrachten op 1 januari 1763, gedoopt aldaar op 13 februari 1763, overleden na 1852, minstens 89 jaar oud.

58 HENDRIK TIETES BOSGRA, geboren te Bergum op 25 januari 1771, gedoopt aldaar op 3 maart 1771, overleden te gem. Leeuwarden op 7 maart 1818, 47 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergum op 7 maart 1790, op 19 jarige leeftijd met

59 AAFKE CORNELIS (28 jaar oud), geboren te Oudega (Small.) in het jaar 1762, gedoopt op 21 november 1813, overleden te gem. Leeuwarden op 16 april 1818, 56 jaar oud.

60 WIEBE SIETSES SYTZEMA, geboren te Terwispel rond 1755 (Geref.), wonende te Boornbergum, gem.Small., overleden te Boornbergum op 6 juni 1830, ongeveer 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Drachten op 15 juni 1788 voor de kerk, op ongeveer 33 jarige leeftijd met

61 FOKJE AISES ALIAS DOUWES (DE GROOT) (32 jaar oud), gedoopt te Ureterp op 2 oktober 1755, overleden te Z.Drachten op 31 januari 1825, 69 jaar oud.

62 JAN GOSSES (DE VRIES), geboren te Wijnjeterp op 20 februari 1775, gedoopt aldaar op 26 februari 1775, wonende te Duurswoude, gem.Opsterland, overleden te Bakkeveen op 9 september 1827, 52 jaar oud. Hij is getrouwd te Duurswoude op 29 september 1799 voor de kerk, op 24 jarige leeftijd met

63 RINSKJE EGBERTS DE BOER (28 jaar oud), geboren te Duurswoude op 4 april 1771, gedoopt aldaar op 21 april 1771, overleden aldaar op 13 juli 1817, 46 jaar oud.

VII   (oudgrootouders)

64 PYTTER JANS, geboren te Harkema Opeinde, gem. Achtk. rond 1707, wonende te Harkema Opeinde, overleden te Drogeham op 28 november 1768, ongeveer 61 jaar oud. Hij is getrouwd te Drogeham op 15 februari 1733 voor de kerk (Ned. Herv.), op ongeveer 26 jarige leeftijd met

65 JELTJE WYTZES (20 jaar oud), gedoopt te Drogeham (Herv.Kerk) op 27 november 1712, overleden na 1755, minstens 43 jaar oud.

66 SYBE SYBES, wonende te Kooten en in 1749, overleden voor 1826. Hij was gehuwd met

67 GRIETJE SIEBERENS, overleden voor 1826.

68 HILLEBRAND SYTZES, gedoopt te Surhuisterveen op 25 maart 1731, overleden te Surhuizum op 29 mei 1809, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Augustinusga, gem.Achtk. rond 1758, op ongeveer 27 jarige leeftijd met

69 JANKE GERBENS, afkomstig uit Augustinusga, gem.Achtk..

70 WYGER ALKES, gedoopt te Gerkesklooster, gem. Achtk. op 21 april 1737. Hij is getrouwd te Gerkesklooster, gem. Achtk. op 26 augustus 1759 voor de kerk, op 22 jarige leeftijd met

71 LOUKE SYBRENS, afkomstig uit Stroobos.

72 HINDRIK JANS SCHIEVINK, geboren te Bokelt (Bookholt) Near Nordhorn rond 1728. (Hij is eerder getrouwd te Nordhorn, Graafschap Bentheim op 7 mei 1751, op ongeveer 23 jarige leeftijd met METTE HARMENSEN (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Frensrup Near Nordhorn, gedoopt rond 1730, overleden te Nordhorn, Graafschap Bentheim rond 1751, ongeveer 21 jaar oud, dochter van (?) FRENTI HOF HARMENSEN.) Hij is getrouwd te Nordhorn, Graafschap Bentheim op 1 december 1752, op ongeveer 24 jarige leeftijd (2) met

73 AALTJE JANS HÖLSCHERS (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Bimolten Near Nordhorn rond 1730.

74 HARMEN HARMENS, geboren te Oostrum. Hij is getrouwd te Drogeham op 25 december 1752 voor de kerk met

75 SYTSKE ABRAHAMS (30 jaar oud), gedoopt te Drogeham op 13 september 1722.

76 KAREL ANDRIES, gedoopt te Garijp op 7 oktober 1683. (Hij is eerder getrouwd op 22 mei 1707 voor de kerk, op 23 jarige leeftijd met GEESKE HARMENS (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Garijp rond 1685, overleden aldaar voor 1743, hoogstens 58 jaar oud.) Hij is getrouwd te Garijp op 11 augustus 1743 voor de kerk, op 59 jarige leeftijd (2) met

77 ANTJE JANS (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Rottevalle rond 1720, begraven te Garijp op 3 september 1756, ongeveer 36 jaar oud.

78 PIETER HIDDES, geboren te Garijp rond 1727, wonende te Cornjum en te Hardegarijp. Hij is getrouwd te Hardegarijp op 6 mei 1751, op ongeveer 24 jarige leeftijd met

79 TRIJNTJE SIPKES (26 jaar oud), gedoopt te Hardegarijp op 11 maart 1725.

80 JAN RIENKS, geboren te Surhuisterveen rond 1700. (Hij is eerder getrouwd te Surhuisterveen op 31 januari 1740 voor de kerk, op ongeveer 40 jarige leeftijd met AELTIE SIPKES, overleden voor september 1742.) Hij is getrouwd te Surhuisterveen op 8 september 1742, op ongeveer 42 jarige leeftijd (2) met

81 NEELTJE JOHANNES (ongeveer 37 jaar oud), geboren te Surhuisterveen rond 1705.

82 HARMEN BERENDS, geboren te Surhuisterveen rond 1703. (Hij is eerder getrouwd te Surhuisterveen op 2 juni 1727, op ongeveer 24 jarige leeftijd met TETTJE MINNES (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Surhuisterveen rond 1705, overleden aldaar voor 1730, hoogstens 25 jaar oud.) Hij is getrouwd te Surhuisterveen op 5 november 1730 voor de kerk, op ongeveer 27 jarige leeftijd (2) met

83 BAUKJEN ANNES (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1707.

84 FRANS CORNELIS, geboren te Grijpskerk rond 1700, overleden aldaar. Hij is getrouwd te Grijpskerk rond 1728, op ongeveer 28 jarige leeftijd met

85 TRIJNTJE HARMENS (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Grijpskerk rond 1704.

86 JACOB CORNELIS, geboren rond 1721, wonende te Ruigewaard (near Grijpskerk). Hij is getrouwd te Grijpskerk op 19 januari 1749 voor de kerk, op ongeveer 28 jarige leeftijd met

87 MARTJE METSKES (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Noordhorn rond 1726.

88 JOANNES PETRUS DE BROUWER, gedoopt te Best, N.Br. op 25 juni 1707 (R.C.), begraven aldaar op 13 februari 1765, 57 jaar oud. Hij is getrouwd te Best, N.Br. op 26 mei 1726 voor de kerk (Rom. Cath.), op 18 jarige leeftijd met

89 JOANNA HENRICUS BOELARS (20 jaar oud), gedoopt te Best, N.Br. op 13 november 1705 (R.C.).

90 JOSEPHUS THEODORUS [DIRCKS] DE GRUIJTER, gedoopt te Best, N.Br. op 25 januari 1687 (R.C.), overleden voor 1750, hoogstens 63 jaar oud. Hij is ondertrouwd te Oirschot op 15 november 1720 en getrouwd aldaar op 1 december 1720 voor de kerk, op 33 jarige leeftijd met

91 MARIA JOCHUM [HENSSELMANS] HELDERMANS, geboren te Engelen, N.Br., wonende te Oirschot, overleden voor 1750. (Zij is eerder ondertrouwd te Oirschot/Best, N.B. op 6 september 1710 en getrouwd te Best, N.Br. op 21 september 1710 voor de kerk (R.C.) met WOUTER VAN KERKOIRLE (26 jaar oud), gedoopt te Best, N.Br. op 24 september 1683, begraven aldaar op 23 mei 1719, 35 jaar oud, zoon van GIJSBERTUS EGIDIUS VAN KERKOIRLE en IDA ARNOLDUS LEGIUS.)

92 (?) ADAM HARP.

94 JOHANNES EGIDIUSZ CRAS, gedoopt te Son, N.Br. op 5 oktober 1709 (R.C.), begraven aldaar op 11 november 1776, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Son, N.Br. op 21 februari 1745 voor de kerk (R.C.), op 35 jarige leeftijd met

95 MARIA THOMAS VAN DER AELSTE (29 jaar oud), gedoopt te Son, N.Br. op 20 maart 1715 (R.C.), begraven aldaar op 12 maart 1764, 48 jaar oud.

96 GOOITSEN PIETERS NICOLAI, geboren te Drogeham, gedoopt te Drogeham (Herv.Kerk) op 15 oktober 1730, overleden in augustus 1800, 69 jaar oud. Hij is ondertrouwd te Drogeham en getrouwd aldaar op 22 mei 1774 voor de kerk (Ned. Herv.), op 43 jarige leeftijd met

97 TRIJNTJE ALBERTS ALMA (29 jaar oud), geboren te Drogeham, Fr. op 12 mei 1745, overleden te Harkema Opeinde, gem. Achtk. op 1 januari 1834, 88 jaar oud.

98 JELLE HARMENS MERKES, geboren te Optwijzel op 14 februari 1744, gedoopt te Twijzel op 8 maart 1744, overleden aldaar op 13 april 1827, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Twijzel op 22 mei 1768 voor de kerk, op 24 jarige leeftijd met

99 ELISABETH (LYSBERT OR LYSBETH) ATSES NICOLAI (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Buitenpost rond 1747, overleden te Optwijzel op 23 februari 1827, ongeveer 80 jaar oud.

100 JAN RIMMERENS. Hij is getrouwd te Oostrum, gem. Oostd.Dl op 9 maart 1766 voor de kerk met

101 ANTJE SYBRENS, overleden in het jaar 1789.

102 FOPPE SIERKS [BIJMA], gedoopt te Augsbuurt op 7 maart 1745, wonende te Zwartveen (near Oostermeer), overleden te Opeinde, gem. Small. op 24 november 1819, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Opeinde, gem. Small., getrouwd op 27 juni 1784 voor de kerk, op 39 jarige leeftijd met

103 ANTJE BARELDS [DE JONG] (20 jaar oud), gedoopt te Surhuisterveen op 18 december 1763, overleden te Rottevalle op 29 juni 1830, 66 jaar oud. (Zij is later getrouwd te Drachten, gem. Small. op 12 mei 1821, op 57 jarige leeftijd met WYBREN WOBBES VAN DER VEEN (59 jaar oud), geboren in het jaar 1762, wonende te Opeinde, gem. Small., overleden te Rottevalle op 13 november 1833, 71 jaar oud, zoon van WOBBE LIEBBES en JANKE WIEBRENS VAN DER VEEN. (Hij is eerder getrouwd in het jaar 1794, op 32 jarige leeftijd met STIJNTJE LAMMERTS DE WEERD (28 jaar oud), geboren te Peize in het jaar 1766, overleden te Rottevalle op 2 september 1816, 50 jaar oud. Hij is later getrouwd te Drachten, gem. Small. op 11 juni 1831, op 69 jarige leeftijd met AAFKE RINZES (53 jaar oud), geboren te Ureterp in het jaar 1778, overleden te Rottevalle na 1832, minstens 54 jaar oud, dochter van RINZE ROELOFS en SIENTJE JANS SIESES. (Zij was weduwe van SYBREN JANS SIESES, overleden op 5 januari 1830.)))

104 MINNOLT EELSES, gedoopt te Bergum op 28 augustus 1712. Hij is getrouwd te Bergum op 2 mei 1750 voor de kerk, op 37 jarige leeftijd met

105 GRIETJE SJIRKS (35 jaar oud), gedoopt te Bergum op 10 februari 1715.

106 TJEERD FEYES, geboren te Veenwouden, gem.Dant.Dl, gedoopt te Bergum op 17 februari 1717, wonende te Veenwoudsterwal en te Gaastmaburen, overleden te Bergum in maart 1797, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te Veenwouden, gem.Dant.Dl op 18 mei 1749 voor de kerk, op 32 jarige leeftijd met

107 BAUKJEN GERBENS (21 jaar oud), gedoopt te Veenwouden, gem.Dant.Dl op 27 februari 1728, overleden te Garijp op 26 februari 1816, 87 jaar oud.

110 AGE JENTJES KUPERUS, geboren te Opeinde, gem. Small. op 8 juli 1756, gedoopt aldaar op 1 augustus 1756, overleden aldaar op 2 februari 1816, 59 jaar oud. Hij is getrouwd te Nijega op 28 januari 1776 voor de kerk, op 19 jarige leeftijd met

111 HINKE FRANZES (25 jaar oud), geboren te Rottevalle in het jaar 1751, gedoopt aldaar op 27 februari 1752, overleden te Opeinde, gem. Small. op 28 juni 1823, 72 jaar oud.

112 ENGBERT JANS, geboren te Eestrum, gedoopt aldaar op 20 oktober 1715, wonende aldaar. (Hij is later getrouwd te Eestrum op 13 augustus 1758, op 42 jarige leeftijd met SYTSKE FOKKES.) Hij is getrouwd te Eestrum op 2 februari 1744, op 28 jarige leeftijd (1) met

113 TAETSKE TJEERDS (37 jaar oud), gedoopt te Eestrum op 27 juni 1706. (Zij is eerder getrouwd te Eestrum op 17 juli 1735, op 29 jarige leeftijd met ERRIT ERRITS.)

114 ARENT JANS. Hij is getrouwd te Drachten op 4 juli 1756 met

115 GEELKE ANDRIES.

116 TIETE JANS BOSGRAAF, geboren te Bergum op 17 augustus 1724, gedoopt aldaar op 27 augustus 1724, overleden aldaar op 24 mei 1784, begraven aldaar, 59 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd te Witmarsum op 25 november 1750, ondertrouwd te Oudega (Small.) voor de kerk, op 26 jarige leeftijd met GEERTJE BERENDS, geboren te Bergum, overleden aldaar op 1 maart 1768.) Hij is getrouwd te Bergum op 16 oktober 1768 voor de kerk, op 44 jarige leeftijd (2) met

117 ELYZABETH (LYSBETH) OKKES (31 jaar oud), geboren te Scheemda op 14 juli 1737, overleden te Bergum op 19 mei 1823, 85 jaar oud.

118 CORNELIS GERRITS, wonende te Oudega (Small.). Hij was gehuwd met

119 JANKE JANS.

120 SYTSE WYBES, wonende te Terwispel. Hij was gehuwd met

121 YKE RIENKS.

122 AIZE JANS, gedoopt te Ureterp op 10 september 1702, wonende aldaar. (Hij was weduwnaar van N.N..) Hij is getrouwd te Ureterp op 13 juli 1749 voor de kerk, op 46 jarige leeftijd (2) met

123 GEESKE SAKES, geboren te Ureterp.

124 GOSSE ANNES, geboren te Olterterp rond 1737. Hij is getrouwd te Wijnjeterp op 20 mei 1770 voor de kerk, op ongeveer 33 jarige leeftijd met

125 TRIJNTJE JANS (29 jaar oud), gedoopt te Wijnjeterp op 17 september 1740.

126 EGBERT TYES (DE BOER), afkomstig uit Siegerswoude, gedoopt te Beetsterzwaag op 8 augustus 1734, overleden te Duurswoude op 10 mei 1825, 90 jaar oud. Hij is getrouwd te Drachten op 13 mei 1764 voor de kerk, op 29 jarige leeftijd met

127 JANTJE ALBERTS (27 jaar oud), afkomstig uit Drachten, geboren op 15 november 1736, gedoopt te Duurswoude op 9 december 1736, overleden aldaar op 8 oktober 1817, 80 jaar oud.



Dit overzicht is gemaakt op maandag 18 oktober 2004 met Haza Data Plus 7.2f
door: Jelle Kooistra. R.R.1, Williamsburg, Ontario,K0C 2H0 CANADA