van der Meulen Pedigree/Kwartierstaat


1 WYTSE VAN DER MEULEN, geboren te Westergeest op 17 november 1899, overleden te Dokkum op 2 juni 1977, 77 jaar oud. (Hij is in ondertrouw gegaan op 14 mei 1925 en getrouwd te Dokkum op 29 mei 1925, getrouwd te Driesum op 29 mei 1925 voor de kerk (Ned.Herv.), op 25 jarige leeftijd (1) met WYTSKE HOEKSTRA (24 jaar oud), geboren te Wouterswoude op 19 juli 1900, overleden te Dokkum op 5 september 1967, 67 jaar oud, dochter van MEINDERT GORUS HOEKSTRA en JETSKE VAN DER LAND. Hij was gehuwd (2) met ANTJE WIJBENGA.)

II   (ouders)

2 ANNE HERMANNUS VAN DER MEULEN, geboren te Westergeest op 7 oktober 1872, overleden te Driesum op 22 mei 1936, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Kollum, gem. Kollumerland op 23 mei 1896, op 23 jarige leeftijd met

3 DIEUWKE WYTZES HAALSTRA (22 jaar oud), geboren te Wouterswoude op 19 november 1873, overleden te Driesum op 4 november 1961, 87 jaar oud.

III   (grootouders)

4 HERMANNUS RENGERS VAN DER MEULEN, geboren te Kollumerzwaag op 8 december 1835, wonende te Driesum , Westergeest, overleden te Westergeest op 25 mei 1919, 83 jaar oud. (Hij is later getrouwd na 1886, op minstens 51 jarige leeftijd met ANTJE LOONSTRA (minstens 37 jaar oud), geboren te Westergeest op 30 december 1849, overleden aldaar op 10 maart 1921, 71 jaar oud.) Hij is getrouwd te Rinsumageest op 14 mei 1863, op 27 jarige leeftijd (1) met

5 AALTJE ANNES DE BOER (26 jaar oud), geboren te Driesum op 7 oktober 1836, wonende te Westergeest, overleden aldaar op 8 augustus 1886, 49 jaar oud.

6 WYTZE JIPPES HAALSTRA, geboren te Wouterswoude op 13 augustus 1838, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 maart 1920, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te Rinsumageest op 14 mei 1863, op 24 jarige leeftijd met

7 JELTJE LAMMERTS RUISCH (19 jaar oud), geboren te gem. Dant.Dl op 24 augustus 1843, overleden te Wouterswoude op 4 februari 1932, 88 jaar oud.

IV   (overgrootouders)

8 RENGER GEERTS VAN DER MEULEN, geboren te Zwaagwesteinde op 22 mei 1805, gedoopt te Dantumawoude op 14 september 1805, wonende te Kollumerzwaag, overleden aldaar op 4 december 1854, 49 jaar oud. Hij is getrouwd te Rinsumageest op 12 april 1829 voor de kerk, op 23 jarige leeftijd met

9 TRIJNTJE JANS DE WIT (17 jaar oud), geboren te Surhuisterveen op 23 augustus 1811, gedoopt aldaar op 8 september 1811 (NG), wonende te Zwaagwesteinde en te Kollumerzwaag, overleden te Twijzel op 24 maart 1903, 91 jaar oud.

10 ANNE LUITZENS DE BOER, geboren te Driesum rond 1804, wonende aldaar, overleden op 12 september 1869, ongeveer 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Rinsumageest op 18 oktober 1831, op ongeveer 27 jarige leeftijd met

11 MARTJE (MARTZEN) SYTZES DE BOER (20 jaar oud), gedoopt te Driesum op 21 november 1810, overleden aldaar op 21 november 1886, 76 jaar oud.

12 JIPPE SIKKES HAALSTRA, geboren te Wouterswoude in het jaar 1783, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 maart 1860, 77 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd te Kollum, gem. Kollumerland op 14 mei 1814, op 31 jarige leeftijd met DIEUKE HEINES SANDIJK (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1789, overleden te Wouterswoude op 3 november 1814, ongeveer 25 jaar oud, dochter van HEINE GERBENS SANDIJK (farmer) en ANTJE JACOBS (GOSSES?).) Hij is getrouwd te Kollum, gem. Kollumerland op 26 mei 1817, op 34 jarige leeftijd (2) met

13 ANTJE FOLKERTS WESTRA (21 jaar oud), geboren in het jaar 1796, overleden te Wouterswoude in april 1856, 60 jaar oud.

14 LAMMERT ARNOLDUS RUISCH, geboren te Akkerwoude op 10 juni 1813, wonende te Wouterswoude, overleden aldaar op 21 oktober 1901, 88 jaar oud. Hij is getrouwd te Murmerwoude, gem.Dant.Dl op 22 mei 1842, op 28 jarige leeftijd met

15 YBELTJE FEDDES FEDDEMA (21 jaar oud), geboren te Wouterswoude op 6 september 1820 (doopsgezind/mennonite), overleden aldaar op 2 oktober 1861, 41 jaar oud.

V   (betovergrootouders)

16 GEERT RENGERS VAN DER MEULEN, geboren te Kollumerzwaag op 14 november 1780, gedoopt te Kollum op 17 december 1780, wonende te Westergeest, te Kollumerzwaag, te Zwaagwesteinde en te Kollum, overleden te Kollumerzwaag op 15 februari 1851, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Kollumerzwaag op 20 mei 1804 voor de kerk, op 23 jarige leeftijd met

17 TIETJE [TYTTIE, TIJTTJE] HERMANNUS HOFSTRA (35 jaar oud), geboren te Zwaagwesteinde in het jaar 1769, wonende aldaar en te Kollumerzwaag, overleden aldaar op 30 april 1857, 88 jaar oud.

18 JAN LINSES DE WIT, geboren in het jaar 1773, overleden te Surhuisterveen op 16 februari 1815, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te Surhuisterveen op 4 maart 1798, op 25 jarige leeftijd met

19 ANTJE GOOITZENS NICOLAI.

20 LUITZEN YPES DE BOER, wonende te Driesum, overleden op 10 december 1859. (Hij was later gehuwd met (?) YMKJE JACOBS DE VRIES.) Hij was gehuwd (1) met

21 AALTJE YDES (YTES).

22 SYTZE FEIKES DE BOER, geboren te Driesum op 15 juli 1788, gedoopt aldaar op 31 augustus 1788, overleden aldaar op 2 maart 1877, 88 jaar oud. Hij is getrouwd te Dantumawoude op 21 mei 1809, op 20 jarige leeftijd met

23 LUTSKE ROELOFS DANTUMA (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Dantumawoude rond 1788, overleden te Driesum op 16 januari 1839, ongeveer 51 jaar oud.

24 SIKKE JIPPES HAALSTRA, geboren te Wouterswoude in het jaar 1750, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 juni 1828, 78 jaar oud. Hij was gehuwd met

25 DIEUWKE ANDRIES, geboren in het jaar 1751, overleden te Wouterswoude op 15 december 1823, 72 jaar oud.

26 FOLKERT BIENSES WESTRA, wonende te Dantumawoude, overleden op 2 augustus 1878. Hij was gehuwd met

27 N.N..

28 ARNOLDUS ELLES RUISCH, geboren te Akkerwoude op 19 november 1786, gedoopt aldaar op 10 december 1786, wonende aldaar, overleden te Bergum op 6 juni 1864, 77 jaar oud. Hij is getrouwd te Akkerwoude op 16 december 1810, op 24 jarige leeftijd met

29 JELTJE LAMMERTS DE HOOP (24 jaar oud), geboren te Wouterswoude op 2 februari 1786, gedoopt te Dantumawoude op 29 maart 1786, wonende te Wouterswoude, overleden te Dantumawoude op 12 maart 1847, 61 jaar oud.

30 FEDDE FREERKS FEDDEMA, geboren te Wouterswoude op 1 april 1797, gedoopt te Dantumawoude op 29 april 1821 (doopsgezind), overleden te Wouterswoude op 24 juni 1886, 89 jaar oud. Hij is getrouwd te Rinsumageest op 9 mei 1819, op 22 jarige leeftijd met

31 TRIJNTJE TABES HOEKSTRA (19 jaar oud), geboren te Akkerwoude op 31 augustus 1799, gedoopt te Dantumawoude op 29 april 1821 (doopsgezind/mennonite), overleden te Wouterswoude op 4 december 1882, 83 jaar oud.

VI   (oudouders)

32 RINGER GEERTS VAN DER MEULEN, geboren te Kollumerzwaag op 1 februari 1739, gedoopt te Augsbuurt op 20 februari 1739, wonende te Kollumerzwaag, overleden aldaar op 6 juli 1829, 90 jaar oud. Hij is getrouwd te Buitenpost op 13 maart 1768, op 29 jarige leeftijd met

33 TRIJNTJE JACOBS (ongeveer 28 jaar oud), afkomstig uit Buitenpost, geboren rond 1740, wonende te Kollumerzwaag, overleden voor 1826, hoogstens 86 jaar oud.

34 HERMANNUS JANS. Hij was gehuwd met

35 GRIETJE ........

36 LINZE JANS DE WIT. Hij was gehuwd met

37 WIJTSKE LOURENS.

40 YPE LUITZENS DE BOER. Hij was gehuwd met

41 JANKE TAEKES.

44 FEYKE LUITJENS DE BOER, gedoopt te Driesum op 4 juli 1738, wonende aldaar, overleden aldaar op 27 mei 1813, 74 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd te Driesum op 19 augustus 1759, op 21 jarige leeftijd met AALTJE ROMKES (18 jaar oud), gedoopt op 12 februari 1741.) Hij is getrouwd te Dantumawoude op 15 augustus 1784, op 46 jarige leeftijd (2) met

45 MARTJE ALBERTS (42 jaar oud), gedoopt te Kollumerzwaag op 5 november 1741, overleden te Driesum op 18 mei 1810, 68 jaar oud.

46 ROELOF HEDMANS, geboren te Dantumawoude op 29 januari 1758, gedoopt aldaar op 31 oktober 1788 (Men.), wonende aldaar, overleden aldaar op 29 januari 1804, 46 jaar oud. Hij is getrouwd te Dantumawoude op 14 mei 1786, op 28 jarige leeftijd met

47 DOETJE FALKS WESTER (21 jaar oud), afkomstig uit Dantumawoude, gedoopt te Westergeest op 22 juli 1764, wonende te Dantumawoude, overleden aldaar op 28 februari 1837, 72 jaar oud. (Zij is later getrouwd te Dantumawoude op 19 oktober 1806, op 42 jarige leeftijd met WYTSE JACOBS, wonende te Dantumawoude.)

48 JIPPE SIKKES. Hij was gehuwd met

49 ANTJE (RINSES?).

50 ANDRIES ...... Hij was gehuwd met

51 YNSKJEN .......

56 ELLE WILLEMS RUISCH, gedoopt te Engwierum op 24 mei 1739, wonende te Akkerwoude, overleden aldaar op 11 januari 1818, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Engwierum op 19 februari 1769 voor de kerk, op 29 jarige leeftijd met

57 JANKE JACOBS BOERSMA (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1743, wonende te Akkerwoude, overleden aldaar op 20 september 1813, ongeveer 70 jaar oud.

58 LAMMERT JANS DE HOOP, geboren rond 1744, gedoopt te Murmerwoude op 9 september 1753, wonende te Wouterswoude en Akkerwoude, overleden te Akkerwoude op 7 april 1826, ongeveer 82 jaar oud. Hij is getrouwd te Dantumawoude op 9 maart 1777 voor de kerk, op ongeveer 33 jarige leeftijd met

59 RINSKE EVERTS DE GROOT (20 jaar oud), gedoopt te Driesum op 26 december 1756, overleden te Akkerwoude op 26 januari 1824, 67 jaar oud.

60 FREERK FEDDES FEDDEMA, geboren te Wouterswoude in het jaar 1764, gedoopt te Dantumawoude op 29 april 1803 (doopsgezind), wonende te Wouterswoude, overleden aldaar op 12 februari 1832, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Dantumawoude op 16 mei 1796, op 32 jarige leeftijd met

61 YBELTJE TJITSES DANTUMA (26 jaar oud), geboren te Wouterswoude in het jaar 1770, overleden aldaar op 7 juni 1829, 59 jaar oud.

62 TABE SANDERS HOEKSTRA, geboren te Rottevalle op 19 april 1764, gedoopt aldaar op 6 mei 1764 (Ned. Herv.), wonende te Akkerwoude, overleden aldaar op 22 oktober 1829, 65 jaar oud. (Hij was later gehuwd met YTJE GEERTS HOEKSTRA, geboren te Akkerwoude in het jaar 1765, gedoopt te Dantumawoude op 2 november 1792, overleden te Akkerwoude op 26 juli 1845, 80 jaar oud, dochter van GEERT HEPKES HOEKSTRA en JANKE SIKKES. (Zij is eerder getrouwd te Akkerwoude op 29 april 1792, op 27 jarige leeftijd met SIKKE ANDRIES SIKKEMA, geboren te Akkerwoude, overleden aldaar op 9 april 1824, zoon van ANDRIES JANS en LYSBETH SIKKES.)) Hij is getrouwd te Akkerwoude op 6 september 1795, op 31 jarige leeftijd (1) met

63 YTJE GERKS HOEKSTRA (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Akkerwoude rond 1771 (doopsgezind/mennonite), overleden aldaar op 31 januari 1824, ongeveer 53 jaar oud.

VII   (oudgrootouders)

64 GEERT RINGERS (VAN DER MEULEN), geboren in 1703 of 1704, gedoopt op 22 maart 1743. Hij was gehuwd met

65 GRIETJE HARMENS, geboren voor 1716.

92 HEDMAN ROELOFS, geboren rond 1710, gedoopt op 20 november 1734 (Men.), wonende te Dantumawoude, overleden op 5 maart 1786, ongeveer 76 jaar oud. Hij was gehuwd met

93 JELSKE RINGERS, geboren rond 1724, overleden te Dantumawoude op 6 maart 1800, ongeveer 76 jaar oud.

94 FALK JACOBS, geboren te Burum, Fri., gedoopt aldaar na 25 oktober 1721. (Hij is later getrouwd te Westergeest op 28 juni 1767 voor de kerk, op hoogstens 45 jarige leeftijd met WIJTSKE JANS.) Hij is getrouwd rond 1750, op hoogstens 29 jarige leeftijd (1) met

95 LUTSKE EGBERTS (ongeveer 19 jaar oud), geboren te Westergeest, gedoopt te Oudwoude op 25 november 1731, overleden te Westergeest voor 28 juni 1767, hoogstens 35 jaar oud.

112 WILLEM CASPARUS RUIJSCH, gedoopt te Cuijk op 21 februari 1700, overleden te Nieuwezijl onder Engwierum in 1741 of 1742, 41 jaar tot 42 jaar oud. Hij was gehuwd met

113 GEESKE ELLES, overleden te Engwierum voor 1755. (Zij is later getrouwd te Engwierum op 24 maart 1743 voor de kerk met TJEERD DIRKS, wonende te Engwierum.)

114 JACOB GEERTS, wonende te Ee. Hij was gehuwd met

115 AUKJE JANS.

116 JAN LAMMERTS, gedoopt te Akkerwoude op 8 augustus 1725, wonende aldaar, overleden voor 1 juli 1783, hoogstens 57 jaar oud. Hij is getrouwd te Akkerwoude op 16 juni 1748 voor de kerk, op 22 jarige leeftijd met

117 TIETJE JANS (21 jaar oud), geboren te Akkerwoude op 24 november 1726, gedoopt aldaar op 1 december 1726, overleden na 1803, minstens 77 jaar oud.

118 EVERT SYBES, gedoopt te Driesum op 2 februari 1727, overleden te Wouterswoude voor 1789, hoogstens 62 jaar oud. (Hij is later getrouwd te Driesum op 16 juni 1771 voor de kerk, op 44 jarige leeftijd met ANTJE LYKLES, afkomstig uit Murmerwoude.) Hij is getrouwd rond 1751, op ongeveer 24 jarige leeftijd (1) met

119 GERTJE JANS, overleden te Wouterswoude voor 1771.

120 FEDDE FREERKS, geboren te Sybrandahuis in het jaar 1733, gedoopt te Dantumawoude op 1 september 1760 (doopsgezind/mennonite), wonende te Wouterswoude, overleden op 5 oktober 1780, 47 jaar oud. Hij is getrouwd te Driesum op 20 mei 1759 voor de kerk, op 26 jarige leeftijd met

121 TJITSKE EELKES (ongeveer 19 jaar oud), geboren rond 1740, gedoopt te Dantumawoude op 1 september 1760 (doopsgezind/mennonite), wonende aldaar, overleden te Bergum op 25 maart 1788, ongeveer 48 jaar oud. (Zij is later getrouwd te Dantumawoude op 8 mei 1785 voor de kerk, op ongeveer 45 jarige leeftijd met ALBERT WYBES. (Hij was weduwnaar van RINSKE HATTUMS, gedoopt te Beetsterzwaag op 4 juli 1735, overleden te Bergum in 1773 of 1774, 38 jaar tot 39 jaar oud.))

122 TJITSE PIETERS DANTUMA, geboren te Wouterswoude rond 1737, gedoopt te Dantumawoude op 4 mei 1769 (doopsgezind/mennonite), wonende aldaar, overleden de Valom op 21 december 1822, ongeveer 85 jaar oud. Hij is getrouwd te Dantumawoude op 27 november 1768 voor de kerk, op ongeveer 31 jarige leeftijd met

123 GRIETJE TAEKES, gedoopt te Dantumawoude op 4 mei 1769 (doopsgezind/mennonite), overleden de Valom op 2 april 1801, 31 jaar oud.

124 SANDER REMMELTS, geboren te Ureterp op 4 oktober 1730, gedoopt op 8 oktober 1730, wonende te Rottevalle, overleden aldaar in december 1801, 71 jaar oud. Hij is getrouwd te Rottevalle op 10 mei 1761 voor de kerk, op 30 jarige leeftijd met

125 TRIJNTJE TABES, geboren te Rottevalle, overleden aldaar in maart 1807.

126 GERK HEPKES HOEKSTRA, geboren te Akkerwoude in het jaar 1739, gedoopt te Dantumawoude op 4 november 1763 (doopsgezind/mennonite), overleden te Akkerwoude op 30 maart 1825, 86 jaar oud. Hij was gehuwd met

127 TRIJNTJE WYGERS, gedoopt te Dantumawoude op 6 mei 1763 (doopsgezind/mennonite), overleden te Akkerwoude op 12 augustus 1810, 47 jaar oud.

VIII   (oudovergrootouders)

184 ROELOF PIETERS (doopsgezind/mennonite), wonende te Dantumawoude, overleden rond 1718. Hij is getrouwd rond 1699 met

185 JANKE OEDSES, overleden in het jaar 1722.

188 JACOB EELKES, gedoopt te Kollum op 11 juli 1697. Hij is getrouwd te Kollum op 16 september 1707 voor de kerk, op 10 jarige leeftijd met

189 AAGTIE FALKS, gedoopt te Kollum.

190 EGBERT JARIGS, geboren te Kollumerzwaag rond 1705, gedoopt op 19 mei 1735, overleden te Westergeest in het jaar 1773, ongeveer 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Westergeest rond 1728, op ongeveer 23 jarige leeftijd met

191 ANTJE BERENDS (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1705, overleden te Westergeest na 26 november 1781, minstens 76 jaar oud.

224 ARNOLDUS RUYSCH, gedoopt te Utrecht op 10 januari 1657, overleden op 1 april 1729, 72 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd te Oss op 14 juli 1680 voor de kerk, op 23 jarige leeftijd met GEERTRUIDA VAN OS.) Hij is getrouwd te Grave op 5 december 1691, op 34 jarige leeftijd (2) met

225 GEERTRUYD DE QUAIJ (31 jaar oud), gedoopt te Grave op 10 maart 1660, overleden na 14 mei 1724, minstens 64 jaar oud.

232 LAMMERT LUCAS, gedoopt te Oostermeer op 17 februari 1695, wonende te Akkerwoude, overleden aldaar tussen 1743 en 1754, 48 jaar tot 59 jaar oud. (Hij is later getrouwd te Akkerwoude op 11 april 1728 voor de kerk, op33 jarige leeftijd met GAATSKE MIENTS (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Akkerwoude rond 1700, gedoopt te Dantumawoude op 12 mei 1712, overleden te Akkerwoude in het jaar 1771, ongeveer 71 jaar oud. (Zij is later getrouwd op 23 juni 1754 voor de kerk, op ongeveer 54 jarige leeftijd met JASPER BARTELS.)) Hij is getrouwd te Akkerwoude op 6 juni 1717 voor de kerk, op 22 jarige leeftijd (1) met

233 DIRKJE SIPPES (minstens 16 jaar oud), afkomstig uit Murmerwoude, geboren voor 1701, overleden voor 1728.

234 JAN WILLEMS. Hij is getrouwd te Akkerwoude rond 1717 met

235 HINKE JETSES.

236 SYBE EVERTS, geboren rond 1695. Hij was gehuwd met

237 BREGTJE CLAASES.

240 FREERK FEDDES (doopsgezind/mennonite), wonende te Sybrandahuis, overleden op 4 februari 1747. Hij was gehuwd met

241 AALTIE CORNELIS (doopsgezind/mennonite), overleden op 7 augustus 1746.

242 EELKE ABRAHAMS, geboren in het jaar 1712, gedoopt te Dantumawoude op 29 november 1732, wonende aldaar, overleden te Wouterswoude op 2 maart 1786, 74 jaar oud. Hij was gehuwd met

243 TJALKJE HARKES, overleden te Wouterswoude op 15 november 1801.

244 PIETER ROELOFS, geboren rond 1695 (doopsgezind/mennonite), overleden op 14 maart 1752, ongeveer 57 jaar oud. Hij is getrouwd te Murmerwoude op 25 november 1736 voor de kerk, op ongeveer 41 jarige leeftijd met

245 TJITSKE TJITSES (23 jaar oud), geboren te Wouterswoude in het jaar 1713 (doopsgezind/mennonite), overleden te Murmerwoude op 14 januari 1807, 94 jaar oud.

246 TAEKE ANDRIES, geboren te Akkerwoude in het jaar 1700, gedoopt te Dantumawoude op 29 november 1732 (doopsgezind/mennonite), overleden de Valom op 6 april 1779, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te Akkerwoude op 29 mei 1740 voor de kerk, op 40 jarige leeftijd met

247 YBELTJE FEDDES, gedoopt te Dantumawoude op 4 december 1739 (doopsgezind/mennonite), overleden de Valom op 3 mei 1782, 42 jaar oud.

248 REMMELT SANDERS, geboren te Siegerswoude, gedoopt te Ureterp op 26 december 1701. Hij is getrouwd te Ureterp rond 1724, op ongeveer 23 jarige leeftijd met

249 YETSKE HENDRIKS (ongeveer 20 jaar oud), gedoopt te Ureterp op 9 maart 1704.

250 TABE JACOBS, gedoopt te Oostermeer op 14 november 1706, wonende te Rottevalle, overleden aldaar in 1772 of 1773, 66 jaar tot 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Rottevalle op 18 mei 1732 voor de kerk, op 25 jarige leeftijd met

251 GRIETJE EBELES (19 jaar oud), gedoopt te Drachten op 12 februari 1713.

252 HEPKE SAPES (doopsgezind/mennonite), overleden te Akkerwoude op 23 maart 1754. Hij is getrouwd te Murmerwoude op 5 juni 1735 voor de kerk met

253 YTJE GEERTS (doopsgezind/mennonite), overleden te Akkerwoude op 28 september 1781.

254 WYGER MARTENS, geboren te Akkerwoude in het jaar 1698, overleden aldaar op 3 november 1751, 53 jaar oud. Hij is getrouwd te Murmerwoude op 21 mei 1721, op 23 jarige leeftijd met

255 ANTJE KLAZES (ongeveer 17 jaar oud), geboren te Hardegarijp rond 1704 (doopsgezind/mennonite), overleden te Akkerwoude op 6 februari 1775, ongeveer 71 jaar oud.


Dit overzicht is gemaakt op maandag 18 oktober 2004 met Haza Data Plus 7.2f
door: Jelle Kooistra. R.R.1, Williamsburg, Ontario,K0C 2H0 CANADA