Hoekstra Pedigree/Kwartierstaat


1 WYTSKE HOEKSTRA, geboren te Wouterswoude op 19 juli 1900, overleden te Dokkum op 5 september 1967, 67 jaar oud. (Zij is in ondertrouw gegaan op 14 mei 1925 en getrouwd te Dokkum op 29 mei 1925, getrouwd te Driesum op 29 mei 1925 voor de kerk (Ned.Herv.), op 24 jarige leeftijd met WYTSE VAN DER MEULEN (25 jaar oud), geboren teWestergeest op 17 november 1899, overleden te Dokkum op 2 juni 1977, 77 jaar oud, zoon van ANNE HERMANNUS VAN DER MEULEN (carpenter/timmerman) en DIEUWKE WYTZES HAALSTRA. (Hij was later gehuwd met ANTJE WIJBENGA.))

II   (ouders)

2 MEINDERT GORUS HOEKSTRA, geboren te Driesum op 14 november 1864, overleden te Dantumawoude op 17 februari 1916, 51 jaar oud. Hij is getrouwd te Murmerwoude, gem.Dant.Dl op 16 mei 1891, op 26 jarige leeftijd met

3 JETSKE VAN DER LAND (20 jaar oud), geboren te Kollumerzwaag op 7 juni 1870, overleden te Paesens op 28 maart 1943, 72 jaar oud.

III   (grootouders)

4 GORUS MEINDERTS HOEKSTRA, geboren te Driesum op 4 maart 1841, overleden te Wouterswoude voor 5 december 1896, hoogstens 55 jaar oud. Hij is getrouwd te Murmerwoude, gem.Dant.Dl op 19 mei 1864, op 23 jarige leeftijd met

5 FOEKJE UILKES DIJKSTRA (26 jaar oud), geboren te Wouterswoude op 31 maart 1838, overleden aldaar voor 5 december 1896, hoogstens 58 jaar oud.

6 JENTJE SIERKS VAN DER LAND, geboren te Kollumerzwaag op 2 januari 1822, overleden aldaar op 10 februari 1873, 51 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd te Kollum op 27 juni 1843, op 21 jarige leeftijd met ENGELTJE AGES DE HAAN (20 jaar oud), geboren te Kooten op 28 mei 1823, overleden te Kollumerzwaag op 5 januari 1858, 34 jaar oud, dochter van AGE ATES DE HAAN (farmer) en AALTJE BRUGTS KAZEMIER.) Hij is getrouwd te Kollum op 1 februari 1860, op 38 jarige leeftijd (2) met

7 EELKJE EBBES KLOOSTERMAN (21 jaar oud), geboren te Westergeest op 8 april 1838, wonende te Kollumerzwaag, overleden te Twijzelerheide, gem. Achtk. op 17 januari 1923, 84 jaar oud. (Zij is later getrouwd te Kollum, gem. Kollumerland op 23 december 1875, op 37 jarige leeftijd met JAN RINGERS VAN DER MEULEN (43 jaar oud), geboren te Zwaagwesteinde op 18 augustus 1832, wonende te Burum en te Kollumerzwaag, overleden aldaar op 19 april 1912, 79 jaar oud, zoon van RENGER GEERTS VAN DER MEULEN (arbeider en labourer) en TRIJNTJE JANS DE WIT. (Hij is eerder getrouwd te Kollum, gem. Kollumerland op 8 maart 1856, op 23 jarige leeftijd met WYTSKE JACOBS POMPSTRA (27 jaar oud), geboren te Kollum op 23 januari 1829, wonende te Kollumerzwaag, overleden aldaar op 11 november 1865, 36 jaar oud, dochter van JACOB HENDRIKS POMPSTRA (gardener en farm labourer) en BAUKJE SYTZES KLOOSTERMAN (storekeeper).))

IV   (overgrootouders)

8 MEINDERT GORUS HOEKSTRA, geboren te Kollum op 20 februari 1813, wonende te Driesum, overleden aldaar op 2 april 1842, 29 jaar oud. Hij is getrouwd te gem. Dant. op 15 mei 1836, op 23 jarige leeftijd met

9 ANTJE LUITJENS DANTUMA (24 jaar oud), geboren te Dantumawoude op 12 december 1811, overleden te Driesum op 18 april 1910, 98 jaar oud. (Zij is later getrouwd te gem. Dant. op 15 maart 1845, op 33 jarige leeftijd met JELLE MARKS KOMRIJ, overleden voor 1887.)

10 UILKE SAKES DIJKSTRA, geboren te Dantumawoude op 18 augustus 1814, wonende te Wouterswoude, overleden aldaar op 30 april 1878, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Murmerwoude, gem. Dantumadeel op 28 januari 1838, op 23 jarige leeftijd met

11 JANKE EDZES VAN DER VEEN (22 jaar oud), geboren te Veenwouden (or Drieum)op 12 november 1815, overleden te Wouterswoude op 6 oktober 1898, 82 jaar oud.

12 SIERK HENDRIKS VAN DER LAND, geboren te Kollumerzwaag op 6 januari 1780, wonende te Wouterswoude en te Kollumerzwaag, overleden aldaar op 31 augustus 1843, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Oudwoude op 14 mei 1814, op 34 jarige leeftijd met

13 TRIJNTJE KLAZES VAN DER VEER (23 jaar oud), geboren te Twijzel op 4 september 1790, overleden te Kollumerzwaag op 20 september 1859, 69 jaar oud.

14 EBE HENDRIKS KLOOSTERMAN, geboren te Oudwoude in het jaar 1812, wonende te Westergeest, overleden aldaar op 21 januari 1881, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Kollum, gem. Kollumerland op 25 oktober 1832, op 20 jarige leeftijd met

15 WYTSKE SIJDSES KUIPERS (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Oudwoude rond 1804, overleden te Kollum op 6 februari 1886, ongeveer 82 jaar oud.

V   (betovergrootouders)

16 GORUS MEINDERTS VAN DER HOEK, geboren in het jaar 1776, wonende te Kollum, overleden te Gerkesklooster (gem. Kollum, Canton Buitenpost) op 16 september 1814, 38 jaar oud. (Hij is eerder getrouwd te Burum op 25 mei 1806 voor de kerk, op 30 jarige leeftijd met YBELTJE (EBELTJE) JANS, afkomstig uit Gerkesklooster.) Hij was gehuwd (2) met

17 LOLKJEN TIES [SIJES,TEYES,PIERS?] WESTRA, wonende te Kollum, overleden na 2 april 1842.

18 LUITZEN EELKES DANTUMA, geboren te Wouterswoude op 19 februari 1782, gedoopt te Dantumawoude op 31 maart 1782, wonende te Driesum, overleden te Wouterswoude op 30 juni 1837, 55 jaar oud. Hij is getrouwd te Dantumadeel op 26 juli 1807 voor de kerk, op 25 jarige leeftijd met

19 HILTJE MINNES MINNEMA (21 jaar oud), geboren te Dantumawoude op 20 februari 1786, gedoopt op 12 maart 1786, overleden te Driesum op 3 december 1871, 85 jaar oud.

20 SAKE REITZES DIJKSTRA, geboren te Murmerwoude op 20 mei 1764, gedoopt te Dantumawoude op 31 oktober 1788 (doopsgezind), wonende te Murmerwoude & De Valom, overleden te Dantumawoude op 12 april 1848, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Driesum op 21 april 1794, op 29 jarige leeftijd met

21 TETTJE HARMENS WOELINGA (22 jaar oud), geboren de Valom op 2 oktober 1771, gedoopt te Dantumawoude op 1 mei 1795 (doopsgezind), overleden aldaar op 9 juli 1855, 83 jaar oud.

22 EDZE GERBENS VAN DER VEEN, geboren te Driesum rond 1795, wonende te Wouterswoude, overleden aldaar op 3 maart 1875, ongeveer 80 jaar oud. Hij is getrouwd te Veenwouden op 12 augustus 1815, op ongeveer 20 jarige leeftijd met

23 FOEKJE PIETERS DANTUMA (18 jaar oud), geboren te Wouterswoude op 18 september 1796, overleden aldaar op 17 mei 1842, 45 jaar oud.

24 HENDRIK SIERKS VAN DER LAND, gedoopt te Kollumerzwaag op 10 januari 1734, wonende aldaar, overleden aldaar op 11 januari 1820, 86 jaar oud. Hij is getrouwd te Kollumerzwaag op 3 januari 1779 voor de kerk, op 44 jarige leeftijd met

25 KLAASKE JENTJES (23 jaar oud), geboren te Kollumerzwaag in het jaar 1756, overleden aldaar op 20 september 1829, 73 jaar oud.

26 KLAAS SIERKS VAN DER VEER, geboren in mei 1748, overleden te Westergeest op 5 september 1818, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Twijzel op 19 september 1790, op 42 jarige leeftijd met

27 ANTJE OENSES (32 jaar oud), geboren op 7 mei 1758, overleden te Kollumerland op 16 augustus 1817, 59 jaar oud.

28 HENDRIK EBBES KLOOSTERMAN, geboren te Oudwoude in het jaar 1767, wonende aldaar, overleden aldaar op 3 februari 1835, 68 jaar oud. Hij was gehuwd met

29 JETSKE OENES (JOHANNES), geboren in het jaar 1780, overleden op 17 december 1844, 64 jaar oud.

30 SIEDS JACOBS KUIPERS, geboren te Westergeest in het jaar 1772, wonende te Oudwoude, overleden aldaar op 14 juni 1829, 57 jaar oud. Hij was gehuwd met

31 EELKJEN WYTZES DE HOOG, geboren te Westergeest in het jaar 1779, overleden te Oudwoude op 25 juni 1832, 53 jaar oud.

VI   (oudouders)

32 MEINDERT GORUS HOEKSTRA, overleden voor 1814. Hij was gehuwd met

33 GEESKE HENDRIKS, wonende te Gerkesklooster (later), overleden voor 1824.

37 JELTJE EELKES, geboren op 6 april 1755, overleden te Driesum op 30 januari 1839, 83 jaar oud.

38 MINNE MINNES, geboren te Driesum op 12 april 1740, gedoopt te Akkerwoude op 20 november 1740, overleden aldaar voor 26 september 1790, hoogstens 50 jaar oud. Hij is getrouwd te Akkerwoude op 30 april 1775, op 35 jarige leeftijd met

39 ANTJE JANS VAN DER WOUDE (26 jaar oud), geboren te Britsum op 11 januari 1749, gedoopt aldaar op 16 februari 1749, wonende te Dantumawoude, overleden aldaar op 17 maart 1819, 70 jaar oud.

40 REITSE SAKES, afkomstig uit Murmerwoude, geboren rond 1725, gedoopt op 16 oktober 1746 (doopsgezind), overleden te Dantumawoude op 28 februari 1791, ongeveer 66 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Akkerwoude op 7 juli 1754 en getrouwd te Veenwouden op 21 juli 1754, op ongeveer 29 jarige leeftijd met

41 SJOUKJE GEERTS (31 jaar oud), afkomstig uit Murmerwoude, geboren in het jaar 1723, gedoopt te Dantumawoude op 2 juni 1748, overleden op 7 januari 1804, 81 jaar oud. (Zij is eerder getrouwd rond 1748, op ongeveer 25 jarige leeftijd met HESSEL RINGERS (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1720.)

42 HARMEN PIETERS, afkomstig uit de Valom, geboren in het jaar 1734, wonende aldaar, overleden aldaar rond 17 september 1788, ongeveer 54 jaar oud. Hij is getrouwd te Driesum op 10 juni 1770, op 36 jarige leeftijd met

43 AUKJEN DOUWES FEDDEMA (22 jaar oud), afkomstig uit de Valom, geboren in het jaar 1748, gedoopt op 2 september 1770 (DG), overleden de Valom op 17 maart 1788, 40 jaar oud.

44 GERBEN EELKES VAN DER VEEN, geboren te Veenwouden in het jaar 1753, gedoopt te Dantumawoude op 6 oktober 1778 (doopsgezind), overleden aldaar op 27 augustus 1808, 55 jaar oud. Hij is getrouwd te Driesum op 29 juni 1777 voor de kerk, op 24 jarige leeftijd met

45 JANKE HEDMANS (minstens 16 jaar oud), afkomstig uit Dantumawoude, geboren voor 1761, gedoopt aldaar op 6 oktober 1778 (Men.), overleden te Driesum op 27 augustus 1808, minstens 47 jaar oud.

46 PIETER ROELOFS DANTUMA, afkomstig uit Wouterswoude, geboren in het jaar 1760, wonende aldaar, overleden aldaar op 6 mei 1825, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Wouterswoude op 29 juli 1787 voor de kerk, op 27 jarige leeftijd met

47 TJITSKE SYGERS (19 jaar oud), geboren te Wouterswoude op 15 november 1767, overleden aldaar op 1 november 1851, 83 jaar oud.

48 SJERK HARMENS VAN DER LAND. Hij was gehuwd met

49 AUKJE HENDRIKS.

50 JENTJE DEDDES, geboren te Murmerwoude rond 1725, wonende te Zwaagwesteinde en te Westergeest. Hij is getrouwd te Dantumadeel op 18 augustus 1754 voor de kerk, op ongeveer 29 jarige leeftijd met

51 ANTJE HARMENS (35 jaar oud), geboren te Driesum, gedoopt te Dantumawoude op 6 augustus 1719. (Zij was weduwe van HEDZER PYTTERS.)

56 EBE TJALLINGS. Hij was gehuwd met

57 JANKE HENDRIKS.

60 JACOB SIEDZES KUIPERS. Hij was gehuwd met

61 ANTJE HENDRIKS.

62 WYTZE EGBERTS (DE HOOG). Hij was gehuwd met

63 GRIETJE WYBES KOMRIJ.

VII   (oudgrootouders)

74 EELKE JELLES. Hij was gehuwd met

75 TJITSKE.

76 MINNE EEKES. Hij is getrouwd op 29 november 1739 voor de kerk met

77 MAAIKE JOHANNES.

78 JAN PIETERS. Hij was gehuwd met

79 SAAKJE SYMENS.

80 SAKE UILKES. Hij is getrouwd te Lippenhuizen op 21 januari 1714 voor de kerk met

81 FOEKJE REITZES (30 jaar oud), geboren te Murmerwoude in het jaar 1684, overleden aldaar op 25 januari 1777, 93 jaar oud.

82 GEERT TJEERDS, overleden te Murmerwoude op 8 maart 1779. Hij is getrouwd te Akkerwoude op 7 februari 1721 met

83 YMKJE MARTENS, overleden te Murmerwoude op 30 april 1770.

84 PIETER HARMENS, geboren rond 1710, gedoopt op 12 juni 1723 (DG), wonende te Zwaagwesteinde en te Akkerwoude. Hij is getrouwd voor 1734 voor de kerk, op hoogstens 24 jarige leeftijd met

85 TETJE DOUWES, geboren voor 1718, gedoopt op 9 februari 1733 (DG), overleden op 24 januari 1741, minstens 23 jaar oud.

86 DOUWE FEDDES. Hij was gehuwd met

87 GRIETJE WYGERS.

88 EELKE GERRITS VAN DER VEEN. Hij was gehuwd met

89 TJITSKE DOUWES.

90 HEDMAN ROELOFS, geboren rond 1710, gedoopt op 20 november 1734 (Men.), wonende te Dantumawoude, overleden op 5 maart 1786, ongeveer 76 jaar oud. Hij was gehuwd met

91 JELSKE RINGERS, geboren rond 1724, overleden te Dantumawoude op 6 maart 1800, ongeveer 76 jaar oud.

92 ROELOF PIETERS, gedoopt in het jaar 1747. Hij is getrouwd op 12 januari 1755 voor de kerk, op 8 jarige leeftijd met

93 ANTJE SJOERDS.

94 SYGER KLAZESS. Hij is getrouwd op 19 juni 1759 met

95 SAAPKE SYTSES.

100 DEDDE JENTJES, geboren rond 1692, wonende te Zwaagwesteinde. (Hij was later gehuwd met BAUCKJEN BEERNTS.) Hij is getrouwd voor 1715, op hoogstens 23 jarige leeftijd (1) met

101 ROMKJEN FEDDES, overleden te Zwaagwesteinde (?) op 30 december 1723.

102 HARMEN HARMENS, geboren rond 1672 (Papist (Rom.Cath.)), overleden te Driesum voor 1749, hoogstens 77 jaar oud. (Hij was weduwnaar van BIENCKE JOOSTES.) Hij is getrouwd rond 1716, op ongeveer 44 jarige leeftijd (2) met

103 MARIJKE GAUKES, overleden na 14 juni 1754.

126 WYBE JARIGS. Hij was gehuwd met

127 EELKJE JELLES.


Dit overzicht is gemaakt op maandag 18 oktober 2004 met Haza Data Plus 7.2f
door: Jelle Kooistra. R.R.1, Williamsburg, Ontario,K0C 2H0 CANADA