OP ZOEK NAAR ROOTS - 113


Eén van de mooiste beloningen die ik krijg bij het zoeken naar namen van voorouders en familieleden, is wel het blij maken van iemand die na lang zoeken eindelijk het verband met de vroegere familie vindt. Ik doe ROOTS deze keer in het Nederlands omdat het voornamelijk gaat over een familie in Grijpskerk en omgeving. Ook hoorde ik kort geleden dat de FEANSTER nu ook bij veel mensen in het westen van de provincie Groningen wordt bezorgd.

Ik kreeg laatst een e-mail van een dame buiten Nederland die vroeg of ik haar kon helpen wat gegevens te vinden over de familie Nauta in de buurt van Grijpskerk. De naam Nauta komt namelijk in haar familie voor. Ik heb heel wat Nauta-namen in mijn komputer maar deze tak zat er niet in.

De telefoongids van Nederland gaf mij 4 Nauta-adressen en nummers in Grijpskerk. Ik probeerde één van deze 4 nummers en dat was het nummer van ene K. Nauta.

En ... dat was metéén raak! Klaas vertelde mij zo het één en ander over zijn familie, hoeveel kinderen er vroeger thuis waren, enz. Ik wist metéén dat dat ook de familie van die dame was. Klaas en ik hebben gezellig wat gepraat en toen het gesprek afgelopen was, wist ik dat er 19 kinderen geweest waren in het grote gezin van Kobus of Jacobus Nauta.... maar dan van twee moeders. Klaas was op één na de jongste van de tweede moeder. De eerste moeder was twee weken na de geboorte van haar achtste kind overleden op 27 nov. 1919 in Grijpskerk. Vader Kobus, een landarbeider, bleef dus achter met 8 kleine kinderen. Het jongste kind, een meisje, werd opgenomen in het gezin van de evangelist van het Bethel-kerkje in Grijpskerk waar het gezin Nauta toen kerkte. Zij is altijd in dat gezin gebleven. Zij is later ook meegegaan van pastorie naar pastorie in Nederland. Zij beschouwde zich zelf als een kind van deze pleegouders en in zekere zin was de familie Nauta vreemd voor haar. Het kontakt met de familie Nauta in Grijpskerk zal wel steeds minder zijn geworden, ook al door de krisisjaren die gevolgd werden door de oorlog. Dat meisje trouwde na de oorlog en ging met haar man naar een ander land. Zij werd de moeder van mijn vragenstelster.

Kobus of liever Jacobus Nauta (1880-1957) was een zoon van Reinder Nauta (1841-1919) en Ypkje Kobus Kooistra (1846-1905), en is ook familie van Ieke en Gepke van Dellen uit Surhuisterveen, beide dochters van Sytze van Dellen en Maaike Nauta. Maaike en Reinder waren broer en zuster. Ik heb al rerder iets geschreven in ROOTS over die Nauta-tak. Kobus Nauta trouwde in 1904 te Grootegast met Hielkje Hendriks Helmhout (1882-1919) dochter van Hendrik Karstes Helmhout (1850-1918) en Aafke Oedzes Eilander (1849-1896). Kobus en Hielkje kregen 8 kinderen.

In 1919 overleed moeder Hielkje: ze was nog maar 37 jaar oud. Wat zal dat ook een moeilijke tijd geweest zijn voor Kobus en zijn jonge gezin ... in een armoedige tijd! Een paar jaar later trouwde Kobus opnieuw met een veel jongere vrouw. Zij heette Baukje Mulder (1899-1979) en zij was een dochter van Jan Mulder (1874-) en Riemke Douwes Dam (1869-1924).

Het nieuwe gezin Nauta ging toen naar de Gereformeerde kerk in Grijpskerk. Kobus en Baukje kregen 11 kinderen waarvan twee meisjes vroeg kwamen te overlijden.

Sommige van de kinderen van de eerste moeder trokken naar andere plaatsen, zelfs naar het buitenland. Zoon Karst Nauta (1918-1973) ging met zijn vrouw Aaltje Berends Gorter en hun kinderen naar Canada. Inmiddels heb ik kontakt gehad met de oudste dochter van Karst. Die tak van de familie woont in Ontario, maar niet vlak bij ons. Een andere zoon, Reinder, verhuisde naar Duitsland en is daar gebleven. Nog weer een andere zoon Hendrik ging naar België en begon daar een vleeswarenfabriek die nu nog gerund wordt door een zoon van deze Hendrik.

Ik merk heel vaak dat het hebben van familie mooi is als we jong zijn, maar we waarderen het steeds meer naar mate we ouder worden. De dame die mij de e-mail stuurde weet nu veel meer over haar familie. Oude Kobus Nauta had nooit kunnen denken dat we vandaag in 2003 zijn vele nazaten proberen te vinden en te verbinden. Misschien zijn er wel lezers die mij kunnen helpen met wat meer namen en datums.

Jelle yn Kanada