ROOTS


For approximately 9 years I have written articles in the Frisian language for a local weekly news-paper in Surhuisterveen, called the FEANSTER. Those articles appeared every 2 weeks under the title "OP ZOEK NAAR ROOTS" and they usually began with a little anecdote which was followed by a brief genealogical overview or pedigree of a certain family. People have often asked for a copy of a particular article and it is for that reason that I have listed them under the heading "ROOTS". Beside each number is the family or topic that was mentioned in the article.

Gedurende de laatste 9 jaar heb ik een serie artikelen geschreven in het Fries in de FEANSTER, een weekblad in Surhuisterveen en omstreken. Deze artikelen verschenen onder de titel ‘OP ZOEK NAAR ROOTS’ en zij beginnen vaak met een verhaal over vroeger en eindigen met wat genealogische gegevens over een bepaalde familie. Er is vaak gevraagd naar een kopie van één van deze artikelen en daarom verschijnen ze hier in een lijst. Naast elk nummer staat de naam van de familie die genoemd wordt in dat verhaal.ROOTS is ophâlden mei ROOTS-217 yn Aug., 2007 / ROOTS ended with ROOTS-217 in Aug., 2007 / ROOTS eindigde met ROOTS-217 in Aug., 2007.

2007  2006  2005  2004  2003  2002  

2001  2000  1999   

ROOTS - Stop! Ophâlde!

ROOTS - 217 [Freerkje Kamstra-SCHIEVINK & foto]

ROOTS - 216 [Wieger's Hindrikje of Hendrikje HOEKSTRA]

ROOTS - 215 (Diel II) [Henkie HORCHNER & WOUDA & foto]

ROOTS - 214 (Diel I) [BEKKEMA & twa jonkjes & fotos]

ROOTS - 213 [Leffert NICOLAI & foto]

ROOTS - 212 [Willemke Alma & soan LEWIS PEDERSON & fotos]

ROOTS - 211 [ALMA-Pederson {Dixie} & foto]

ROOTS - 210 [Willemke (Pederson) ALMA & foto]

ROOTS - 209 [HUITEMA-Folkerts]

ROOTS - 208 [VEENSTRA-HUITEMA]

ROOTS - 207 [ROOTS-DEI-2 en Réaksjes]

ROOTS - 206 [Gepke Hoekstra-WIJMA & foto]

ROOTS - 205 [NICOLAI-vanderMEER & fotos]

ROOTS - 204 [ROOTS-DEI-2 & foto]

ROOTS - 203 [Bareld BIJMA & foto]

ROOTS - 202 [Anne POSTMA & foto]

ROOTS - 201 [van KAMMEN/Brandsma/Hamstra & foto]

ROOTS - 200 [Ds. J. H. Zelle & foto]

ROOTS - 199 [RUISCH & 3 fotos]

ROOTS - 198 [Wiggele VAN DER VEEN & foto]

ROOTS - 197 [Wierd KOOISTRA & foto]

ROOTS - 196 [Heine van der VEEN & foto]

ROOTS - 195 [Keimpe KOOISTRA & foto]

ROOTS - 194 [Simon HOEKSMA & fotos]

ROOTS - 193 [KIELSTRA & foto]

ROOTS - 192 [Klaas VEENSTRA & foto]

ROOTS - 191 [Jacob STORM & foto]

ROOTS - 190 [Henk HOEKSMA & foto]

ROOTS - 189 [Poppe & Lim MERKUS & foto]

ROOTS - 188 [van der VALLE & fotos]

ROOTS - 187 [Van OOYEN]

ROOTS - 186 [Roel HOEKSTRA & foto]

ROOTS - 185 [TILLEMA-MERKUS & foto]

ROOTS - 184 [LIJZENGA]

ROOTS - 183 [BUMA's fan Harkema & foto]

ROOTS - 182 [BROUWER & fotos]

ROOTS - 181 [Geert BOS]

ROOTS - 180 [Wiebe van der Heide -2]

ROOTS - 179 [Wiebe van der HEIDE - 1 & foto]

ROOTS - 178 [SENNEKER]

ROOTS - 177 [Lytse Boele HOEKSTRA]

ROOTS - 176 [J. G. van der WERF & foto]

ROOTS - 175 [Brand DALSTRA & foto]

ROOTS - 174 [Eize POOL & DALSTRA]

ROOTS - 173 [Eize POOL yn Chicago]

ROOTS - 172 [Djille BOUIUS & foto]

ROOTS - 171 [Van WIEREN/VEERMAN & foto]

ROOTS - 170 [SCHIPPERS]

ROOTS - 169 [HOEKSTRA-ALMA-GJALTEMA & foto]

ROOTS - 168 [GJALTEMA/Tjipjes & foto]

ROOTS - 167 [GJALTEMA/STIENSTRA & foto]

ROOTS - 166 [De AVEK & KOK]

ROOTS - 165 [ZIJLSTRA]

ROOTS - 164 [Jantje BAKKER & Jim REID en foto]

ROOTS - 163 [Germ KEMPENAAR-2 en foto]

ROOTS - 162 [Germ KEMPENAAR en 2 foto's]

ROOTS - 161 [Feike WOUDA]

ROOTS - 160 [Roel EILANDER]

ROOTS - 159 [RINSMA]

ROOTS - 158 [Betty van der HOEK]

ROOTS - 157 [van KAMMEN & foto]

ROOTS - 156 [HUIZING/GORTER]

ROOTS - 155 [Hielke HELDER]

ROOTS - 154 [Jikke van der VEER]

ROOTS - 153 [BOLTJES]

ROOTS - 152 [EERDE van der TUIN]

ROOTS - 151 [ALBERT WOUDA]

ROOTS - 150 [KLASKE Wouda & TIET]

ROOTS - 149 [BENEDICTUS & HOVING]

ROOTS - 148 [De KROON & WIJMA]

ROOTS - 147 [Age de JONG]

ROOTS - 146 [HAMSTRA / VAATSTRA]

ROOTS - 145 [van der HEIDE / NijBOER]

ROOTS - 144 [van der HEIDE / van der HOEK]

ROOTS - 143 [Theunis van der MEER]

ROOTS - 142 [Geref. Vr. Ver. & foto]

ROOTS - 141 [Klaas TUINSTRA & foto klas]

ROOTS - 140 [MELLE-TIET]

ROOTS - 139 [De KOMMIEZEBOSK/MIEDEMA]

ROOTS - 138 [It KETTING/PIETENS]

ROOTS - 137 [HOUTSTRA]

ROOTS - 136 [Jurjen KOOISTRA]

ROOTS - 135 [van DELLEN]

ROOTS - 134 [HELMHOUT]

ROOTS - 133 [DALSTRA/Holden]

ROOTS - 132 [WEDZINGA]

ROOTS - 131 [de BOER / HUISMAN]

ROOTS - 130 [ALMA]

ROOTS - 129 [WITTEVEEN]

ROOTS - 128 [Johannes DOUWES]

ROOTS - 127 [Taeke BLOEM]

ROOTS - 126 [van der LAAN / WEENING]

ROOTS - 125 [de HAAN / HOVING]

ROOTS - 124 [Uilke BEKKEMA]

ROOTS - 123 [Geeske WIERSMA]

ROOTS - 122 [Meine de BOER]

ROOTS - 121 [NINCK-NINK]

ROOTS - 120 [TJOELKER / KLAZINGA]

ROOTS - 119 [HOFMA-HIEMSTRA]

ROOTS - 118 [De HAAN]

ROOTS - 117 [KOOISTRA's út JISTRUM]

ROOTS - 116 [FRANKEN / FRANKES]

ROOTS - 115 [Van der VEEN / LAND]

ROOTS - 114 [Klaas/Bauke de JONG]

ROOTS - 113 [NAUTA]

ROOTS - 112 [Fokke HOEKSMA]

ROOTS - 111 [Bauke de JONG]

ROOTS - 110 [BOUIUS/BONNEMA]

ROOTS - 109 [ALMA]

ROOTS - 108 [KLOETSTRA]

ROOTS - 107 [PENNINGA/ van der PLOEG]

ROOTS - 106 [MOZES/ van DIJK]

ROOTS - 105 [de HAAN]

ROOTS - 104 [YTSMA/RIEMERSMA]

ROOTS - 103 [Bauke van der WOUDE]

ROOTS - 102 [Oene VEENSTRA]

ROOTS - 101 [Jilt van EIK]

ROOTS - 100 [RIEMERSMA & Koar]

ROOTS - 99 [VEENSTRA & LOONSTRA]

ROOTS - 98 [Lieko HELMUS]

ROOTS - 97 [OLDENBURGER's Reade Bûsdoek]

ROOTS - 96 [Trochgean of Ophâlde]

ROOTS - 95 [BOKSMA]

ROOTS - 94 [GEPKE/POSTMUS]

ROOTS - 93 [ABE NAUTA]

ROOTS - 92 [ZANDSTRA]

ROOTS - 91 [GROENEWOUD]

ROOTS - 90 [ELZINGA/MEETSMA]

ROOTS - 89 [Hans DOUMA]

ROOTS - 88 [HIEMSTRA]

ROOTS - 87 [van der MEULEN/DIJKSTRA]

ROOTS - 86 [NICOLAI]

ROOTS - 85 [BEZOEKDAG-23.03.02]

ROOTS - 84 [VELTMAN / ATSMA]

ROOTS - 83 [ALLE Pakje / v.d.WAL]

ROOTS - 82 [Sjoerd RINSMA/Johanna KNOOP]

ROOTS - 81 [Ds. van de POL/BROUWER]

ROOTS - 80 [Yme RINSMA]

ROOTS - 79 [Gellie OEGEMA]

ROOTS - 78 [Jan Albert LAND]

ROOTS - 77 [SCHUILENGA/deWAARD]

ROOTS - 76 [FOKKO KOOY]

ROOTS - 75 [PIER de BOER]

ROOTS - 74 [PIETER de JONG]

ROOTS - 73 [SIEBE VEENSTRA]

ROOTS - 72 [ATSMA/KLAVER]

ROOTS - 71 [ATSMA/BENEDICTUS]

ROOTS - 70 [ZWAAGSTRA]

ROOTS - 69 [KOOISTRA]

ROOTS - 68 [BORGER-2]

ROOTS - 67 [BARON]

ROOTS - 66 [HOOGSTEEN]

ROOTS - 65 [BORGER-1]

ROOTS - 64 [de HAAN]

ROOTS - 63 [REKKER]

ROOTS - 62 [MULDER/ZIJLSTRA]

ROOTS - 61 [van der HEIDE/RINK van der VELDE]

ROOTS - 60 [lekkere parren]

ROOTS - 59 [van der BERG]

ROOTS - 58 [de HAAN/HOVIUS]

ROOTS - 57 [TIEMERSMA/van der VELDE]

ROOTS - 56 [HELMUS]

ROOTS - 55 [van der HOEK]

ROOTS - 54 [van SCHEPEN]

ROOTS - 53 [Siete de JONG]

ROOTS - 52 [SCHUILENGA]

ROOTS - 51 [LUIMSTRA]

ROOTS - 50 [BAKKER/POSTMA]

ROOTS - 49 [LINDEBOOM]

ROOTS - 48 [BOOMSMA]

ROOTS - 47 [ATSMA]

ROOTS - 46 [de BOER]

ROOTS - 45 [ELZINGA/GORTER]

ROOTS - 44 [EILANDER/OPHUIS]

ROOTS - 43 [LINDEBOOM]

ROOTS - 42 [BAKKER/WEENING]

ROOTS - 41 [WIJNALDA]

ROOTS - 40 [TOP/van der VEEN]

ROOTS - 39 [COUPERUS]

ROOTS - 38 [VEENSTRA]

ROOTS - 37 [BRUINING]

ROOTS - 36 [HAMSTRA]

ROOTS - 35 [van der MOLEN/WIJNALDA]

ROOTS - 34 [De JONG/van MINNEN]

ROOTS - 33 [shipwrecked KOOISTRA’s]

ROOTS - 32 [DIJKSTRA/KAMMINGA]

ROOTS - 31 [VAATSTRA]

ROOTS - 30 [STORM/LAND]

ROOTS - 29 [BOUIUS]

ROOTS - 28 [FOLKERTSMA/van der MEER]

ROOTS - 27 [POSTMA/WOUDA]

ROOTS - 26 [WITTEVEEN]

ROOTS - 25 [sparre & bewarre]

ROOTS - 24 [Krysttiid]

ROOTS - 23 [DALSTRA]

ROOTS - 22 [WOBBES]

ROOTS - 21 [KOOISTRA/van der MEER]

ROOTS - 20 [SCHIEVINK]

ROOTS - 19 [VEENSTRA/VEERMAN]

ROOTS - 18 [OLDENBURGER]

ROOTS - 17 [BENEDICTUS/KOOISTRA]

ROOTS - 16 [BRANDSMA/KALSBEEK]

ROOTS - 15 [BIJMA]

ROOTS - 14 [NICOLAI]

ROOTS - 13 [LAANSTRA]

ROOTS - 12 [WIJMA]

ROOTS - 11 [BOORSMA/WOBBES]

ROOTS - 10 [HAMSTRA]

ROOTS - 9 [frjemde nammen & beroppen]

ROOTS - 8 [WEENING]

ROOTS - 7 [FRANKEN]

ROOTS - 6 [Wiggele de VRIES]

ROOTS - 5 [NICOLAI/van der MEULEN]

ROOTS - 4 [Sam MOZES]

ROOTS - 3 [Sam MOZES]

ROOTS - 2 [Sam MOZES]

ROOTS - 1 [Sam MOZES]